New Deal

New Deal

New Deal

Η New Deal είναι ένα κλασσικό κομμάτι-επανέκδοση του μοντέλου 904 που υπήρχε στον ...
κατάλογο Poltrona Frau από το 1930 και μετά.
READ MORE
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΟΙΚΟΣ
SHARE