Mangrove coffee table

Mangrove coffee table

Mangrove coffee table

Η σειρά Mangrove περιλαμβάνει τραπέζια τα οποία συνδυάζονται αρμονικά με όλα τα ...
έπιπλα, όλων των συλλογών Dedon. Η βάση τους παραπέμπει στον κορμό του δέντρου mangrove, από το οποίο δανείζονται και το όνομα τους.
READ MORE
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΟΙΚΟΣ
SHARE